Spracovanie osobných údajov

Ahojte priatelia,

Aj napriek tomu, že táto téma nesúvisí s cyklistikou, tak sme povinní Vás oboznámiť o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje, na aké účely ich spracovávame, a aké máte práva v tejto veci. Vaše osobné údaje sú maximálne chránené viacerými systémami, ktoré fungujú na našej stránke, pričom celý proces spracovania osobných údajov je v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov platné od 25.5.2018 (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Ktoré údaje spracovávame ?

Pre účely odpovede na tvoje otázky, podnety, nápady spracovávame tvoje MENOEMAIL. Tieto údaje zadávaš na našej stránke v časti „O nás/Kontakt“.

Rovnako spracovávame aj údaje, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie rôznych analytických nástrojov (nemusíte sa báť, údaje z týchto nástrojov sú úplne Anonymné). Pre účely správneho fungovania týchto analytických nástrojov spracovávame Vašu IP ADRESUCOOKIES.  Cookies sú krátke textové súbory, ktoré slúžia na to, aby sa Vám zobrazila personalizovaná reklama. Pokiaľ sa chcete vyhnúť cookies je dobré využiť „Inkognito režim“ prípadne je tu možnosť úplne deaktivovať cookies cez svoj prehliadač. Je jedno, či používate Google Chrome, Microsoft Edge, Mozillu alebo iný prehliadač, v každom z týchto prehliadačov sa dajú cookies vypnúť.

Ako chránime vaše osobné údaje ?

  1. Údaje, ktoré zadávate do kontaktného formuláru idú zašifrované prostredníctvom softvéru spoločnosti Sendinblue priamo na náš interný email. Sendinblue je spoločnosť, ktorá v plnej miere dodržuje všetky štandardy vyžadované nariadením GDPR. 
  2. Pre účely analytiky webu využívame „Google Analytics“, pričom všetky údaje, ktoré získame z Google Analytics sú plne anonymizované. Spoločnosť Alphabet (Google) chráni Vaše údaje v najvyššej možnej miere. O tom ako chráni osobné údaje v službe Analytics si môžete prečítať tu.
  3. Využívame aj sociálne siete, no nikdy žiadne osobné údaje vlastníka bez jeho súhlasu nezverejňujeme.

Aké sú vaše práva podľa nariadenia Gdpr ?

V zmysle článku 15 a nasledujúcich nariadenia GDPR máte hneď niekoľko práv:

  1. Právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom
  2. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú
  3. Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú
  4. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie
  5. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil
  6. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach
  7. a práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

Ako si tieto práva uplatniť ?

Veľmi jednoducho. Stačí nám napísať na našu emailovú adresu info@ridepoint.sk a my bezodkladne začneme riešiť Vaše požiadavky v spojitosti s ochranou osobných údajov. Treba ešte povedať, že sme v zmysle nariadenia GDPR povinní zachovávať mlčanlivosť vo všetkých veciach týkajúcich sa Vašich osobných údajov.

Ochrana Vášho súkromia je pre nás absolútnou prioritou a preto sa stále snažíme využívať lepšie a lepšie systémy na ochranu osobných údajov.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *