Nová cyklotrasa na nábreží Dunaja

V posledných dňoch prebieha veľká diskusia na sociálnych sieťach, ale aj vo verejnom priestore ohľadne novej cyklotrasy na nábreží Dunaja. Cyklisti vravia, že to je úplna paráda, ktorá zvýšila ich bezpečnosť pri presune touto oblasťou a vodiči áut zas hovoria, že to je úplny nezmysel, ktorý iba vytvára kolóny, keďže cyklisti po tejto cyklotrase nechodia. Taktiež navrhujú iné riešenia ako túto situáciu riešiť ako napríklad len vyznačiť cyklopruh na ceste, ale ponechať dva jazdné pruhy.

My nechceme posudzovať, či išlo o dobrý, alebo zlý nápad, no chceme Vám predstaviť čísla, ktoré spracovala Cyklokoalícia, názory odborníkov z oblasti cestnej dopravy a v neposlednom rade Vám ukázať, na čo sa táto cyklotrasa napája a kam sa s ňou viete dostať.

Kde sa nachádza táto cyklotrasa?

V prvom rade sa patrí túto cyklotrasu predstaviť. Pôvodne bola cesta na Rázusovom a Vajanského nábreží v obidvoch smeroch dvojprúdová. V auguste prišiel primátor Bratislavy Matúš Vallo s projektom, ktorý by z jedného jazdného pruhu urobil cyklotrasu a autám odporúča chodiť cez obchvat po Einsteinovej. V septembri je už cyklotrasa hotová, pričom táto cyklotrasa tvorí spojnicu medzi Starým mostom a Mostom SNP. Ide o približne kilometrový úsek cesty.

Čo hovoria odborníci z oblasti dopravy ?

Názory v tomto prípade nie sú jednotné, no na základe analýzy viacerých odpovedí rôznych odborníkov, môžeme konštatovať, že mierna väčšina hovorí, že na takúto zmenu Bratislava nie je pripravená. Odborníci zhodnotili, že v tejto oblasti je stále pomerne veľká premávka, ktorej odklonenie na obchvat Einsteinova nič nerieši, keďže Einsteinova býva už samo o sebe preplnená a premávka je v tejto oblasti spomalená. Ďalej uvádzajú, že cyklisti majú možnosť ísť po druhej strane Dunaja a tak tento úsek obísť. Odborníci sa zhodujú na tom, že toto riešenie nie je najšťastnejšie aj s ohľadom na to, že autobus musí stáť v zápche. Záver teda je, že takáto zmena spôsobuje zbytočné zápchy a odporúčajú riešiť tento problém vytvorením zmiešaného cyklo-bus pruhu, prípadne ponechania dvojprúdovej cesty s vyznačením cyklotrasy (no bez umiestnenia obrubníkov).

Čo hovoria čísla Cyklokoalície ?

Cyklokoalícia vykonala dňa 8.9.2023 krátke sčítanie dopravy. Sčítanie u cyklistov prebiehalo v čase od 16:10 – 18:10 a v prípade automobilov v čase od 16:10-17:10. Podľa údajov Cyklokoalície prešlo za hodinu po cyklopruhu celkovo 178 cyklistov a po ceste prešlo za hodinu 1328 automobilov. Treba však upoozorniť, že ide o úplne novú cyklotrasu, o ktorej ešte veľa ľudí nevie a teda relevantnejšie sčítanie príde až s odstupom času.

Kam ďalej z tejto cyklotrasy ?

Pokiaľ sa pýtate, kam sa vybrať na výlet z tejto cyklotrasy tak máte hneď niekoľko možností.

Pri moste SNP prejdite na druhú stranu a po Dvořákovom nábreží sa vyberte smerom k mostu Lafranconi. Prechádzať budete popred RiverPark a následne sa viete dostať napríklad ku hradu Devín, alebo prejsť cez most Lafranconi na známu cyklotrasu Eurovelo 6, ktorou sa viete dostať buď do Rakúska (a pokračovať až ku Francúzskemu pobrežiu) alebo do Maďarska (a pokračovať až do Delty Dunaja v Rumunsku).

V opačnom smere máte možnosť prejsť popred Euroveu, cez novo vznikajúci Downtown Bratislavy a následne po Prístavnej sa dostať až ku Prístavnému mostu. Z tejto oblasti sa už viete vybrať po ľavom brehu Eurovelo 6 napríklad do Gabčíkova, Komárna Budapešti.

Ďalšou možnosťou je na Šafárikovom námestí, pri Univerzite Komenského prejsť cez Starý most na druhú stranu Dunaja a opäť sa vybrať po Eurovelo 6 buď smer Rakúsko alebo Maďarsko.

Cieľom tohto článku nie je zhodnotiť, či vznik tohto nového cyklopruhu je dobrý alebo zlý nápad. Cieľom tohto článku bolo poskytnúť aspoň aký taký pohľad obidvoch strán na tému, ktorá rezonuje na verejnosti. Zároveň, keď už tu tento cyklopruh máme, tak využívajme ho najviac ako sa dá a možnosti ako ho využiť sme vám uviedli vyššie.

Bicyklujte!

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *